Dokumentation

Sundhedsdatastyrelsen arbejder med indsamling, bearbejdning og formidling af sundhedsdata til bl.a. ansatte i sundhedsvæsenet, forskere og journalister.

For at gøre det muligt at forstå vores data og resultater, har vi lavet et område her på eSundhed.dk, som samler dokumentationen af vores arbejde.

Dokumentationen vil kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og vil f.eks. kunne belyse, hvordan vores registre er bygget op.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

20.05.2015
Ny dokumentation

Ny dokumentation

20.05.2015

Ny dokumentation

Der er kommet ny dokumentation på

- Det Statistiske Autorisationsregister
- DUSAS
- Register over Anvendelse af Tvang i Psykiatrien

Resterende dokumentation er blevet opdateret.

03.02.2015
Ny dokumentationen på Landsregisteret for Patologi, Cancerregisteret og Børnedatabasen

Ny dokumentationen på Landsregisteret for Patologi, Cancerregisteret og Børnedatabasen

03.02.2015

​Dokumentation på Landsregisteret for Patologi, Cancerregisteret og Børnedatabasen er nu udgivet. De allerede udgivne registre er ligeledes opdateret til nyeste version.​​