Tilskudsberettiget salg af lægemidler


På denne side kan du trække rapporter med data over tilskudsberettiget salg af lægemidler.
Du kan vælge hvilke data, der skal vises, ved at vælge imellem de forskellige kategorier nedenfor.

Du kan få hjælp til udtrækket i ’Hvordan læses rapporten? til højre på siden.

​​​​​​​​​​​​

Rapporten viser opgørelser ud fra dine valg, der vises øverst.

Indikator angiver den økonomiske parameter.

År viser hvilke år udtrækket dækker.

I informationsboksen (i) kan du få information om den enkelte økonomiske parameter.

 

Opgørelsen er baseret på apotekernes indberetninger til Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister.

Kun det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner er medtaget i opgørelsen. Det vil sige:

  • Salg af tilskudsberettigede lægemidler, hvor personen er berettiget til regionalt medicintilskud. Det gælder også selvom personen endnu ikke har en CTR-saldo, der afstedkommer udbetaling af tilskud.
  • Salg af lægemidler, hvor personen på anden måde har været berettiget til tilskud, fx enkelttilskud eller terminaltilskud.
  • Medicintilskud til dosisdispenseringsgebyr.

    Udgifter til lægemidler rekvireret af praktiserende læger til brug i praksis er ikke medtaget.​

 Tilskudsberettiget salg af lægemidler

Vælg indikator
Vælg periode