Medicinprisindeks


På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret beregner Sundhedsdatastyrelsen forskellige medicinprisindeks for at følge den generelle udvikling i medicinpriserne.

Medicinprisindeks

I Danmark er der fri prissætning på de lægemidler der bruges uden for sygehusene, og virksomhederne kan ændre deres priser hver 14. dag. På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret beregner Sundhedsdatastyrelsen to forskellige typer af prisindeks, som kan vise om lægemidlerne generelt er blevet dyrere eller billigere for borgere og det offentlige. Det ene følger prisen i lægemiddelsubstitutionsgrupper, og det andet følger prisen pr. pakning.

Sundhedsdatastyrelsen opdaterer de to typer medicinprisindeks hver måned på eSundhed.dk.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medicinprisindeksene udarbejdes til monitorering af medicinudgifter for både borgere og det offentlige. Lægemiddelprisindekset bruges af bl.a. interessegrupper og journalister og indgår derudover som en af byggestenene i Danmarks Statistiks samlede forbrugerprisindeks.


Medicinprisindeksene dannes på baggrund af information om priser og solgte mængder, som stammer fra Lægemiddelstatistikregisterets data om medicinsalg i Danmark. Indeksene er baseret på de private apotekers ekspeditioner af lægemidler til enkeltpersoner og detailhandlens salg af liberaliserede håndkøbslægemidler.

 Kontakt

DATALEVERANCER OG
LÆGEMIDDELSTATISTIK

Marie Ødum Hagedorn
Tlf.: 3268 5117

maoh@sundhedsdata.dk

Jonas Schneider
Tlf.: 3268 3535

josc@sundhedsdata.dk

Nyt

11.02.2019
Medicinprisindekstallene er opdaterede

Medicinprisindekstallene er opdaterede

11.02.2019

Medicinprisindeks er blevet opdateret med data t.o.m. dec. 2018. 

Tallene dækker kun apoteksforbeholdte lægemidler.

Link til tallene.

02.11.2018
Medicinprisindekset er opdateret

Medicinprisindekset er opdateret

02.11.2018

​Medicinprisindeks er blevet opdateret med data t.o.m. september 2018. 

De opdaterede tal dækker kun apoteksforbeholdte lægemidler.

Link til tallene.​​

31.08.2018
Medicinprisindeks er opdateret

Medicinprisindeks er opdateret

31.08.2018


Vi har opdateret medicinprisindeks for:

- Apoteksforbeholdte lægemidler til og med juli 2018

- Liberaliserede lægemidler til og med december 2017

Du kan se tallene her. ​

25.01.2018
Medicinprisindeks er opdateret

Medicinprisindeks er opdateret

25.01.2018

Medicinprisindeks er blevet opdateret med data t.o.m. december 2017. 

Du kan se tallene her.


09.10.2017
Medicinprisindeks er opdateret

Medicinprisindeks er opdateret

09.10.2017

​Medicinprisindeks er blevet opdateret med data t.o.m. august 2017. 

Du kan se tallene her.​​​​