Sundhedsvæsenet - Arbejdsmarked


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør løbende opgørelser, der på forskellig vis belyser sundhedsvæsenets arbejdsmarked.

Sundhedsvæsenets arbejdsmarked

Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen opgørelser for antallet af beskæftigede på offentlige sygehuse opgjort som hhv. antal fuldtidsbeskæftigede og antal personer. Opgørelserne er fordelt på en række faggrupper samt regioner, stillingstype og ansættelsestype.

Hvert år offentliggør Sundhedsdatastyrelsen opgørelser for antallet af ydere inden for praksissektoren. Opgørelserne omfatter praktiserende læger, speciallæger og andre med sundhedsfaglig uddannelse, som har fået tildelt et ydernummer og dermed har tilladelse til at yde sundhedsbehandling efter en offentlig overenskomst.

Hvert år offentliggør Sundhedsdatastyrelsen opgørelser for den samlede arbejdsstyrke af sundhedsuddannede. Opgørelserne er fordelt på faggrupper samt en række faktorer om de sundhedsuddannede og deres beskæftigelsessted.

Styrelsen for Patientsikkerhed tildeler og administrerer autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke og specialeanerkendelser til sundhedsuddannede. Sundhedsdatastyrelsen offentliggør opgørelser, der viser antallet af udstedte autorisationer, tilladelser til selvstændigt virke og specialeanerkendelser fordelt på faggrupper og oplysninger om den sundhedsuddannede.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Kontakt

AFDELINGEN FOR
DATAKVALITET OG -INDHOLD

Ditte Trier-Poulsen
Tlf.: 3268 5129

dtp@sundhedsdata.dk

Linda Kongerslev
Tlf.: 3268 5138

lisk@sundhedsdata.dk

Nyt

10.04.2019
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

10.04.2019

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 4. kvartal 2018 samt årstal for 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

 

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2018. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2018 eller fra 2001 til 2018 .​

08.02.2019
Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

Arbejdsstyrken af sundhedsuddannede

08.02.2019

​Nye tal for arbejdsstyrken af læger, sygeplejersker og 29 andre faggrupper på sundhedsområdet offentliggøres i dag. Opgørelserne dækker perioden 2000-2016, og omfatter statistikker for de sundhedsuddannedes alder, køn, beskæftigelse og uddannelseslandegruppe samt specialeoplysninger for læger og tandlæger.​​​

Se de opdaterede tal her​

16.01.2019
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

16.01.2019

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 3. kvartal 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2018. ​

Se tallene her

24.10.2018
Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

Beskæftigelsestal for offentlige sygehuse er opdaterede

24.10.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 2. kvartal 2018. På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 2. kvartal 2018. ​

Se tallene her​.

31.08.2018
Nye kvartalstal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse

Nye kvartalstal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse

31.08.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for antal beskæftigede på offentlige sygehuse for 1. kvartal 2018.

På eSundhed kan man se, hvor mange fuldtids- og deltidsansatte, der er beskæftiget på de offentlige sygehuse. Og man kan ligeledes se, hvordan beskæftigelsen fordeler sig i de forskellige regioner og inden for en lang række fagområder.

Kvartalstallene er i perioden 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2018. Årstabellerne er enten fra årrækken 2004 til 2017 eller fra 2001 til 2017​.

Se tallene her​.