Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet


​​​​​​​​​​​​​​På denne side kan du se opgørelser om aktivitet for pakkeforløb for kræftområdet samt forskellige opgørelser af tiden til henvisning, udredning og behandling for patienter i pakkeforløb for kræftområdet. Opgørelserne dækker de dele af patientforløbet, som ​foregår i sygehusvæsenet i Danmark.

 ​

  Information om monitorering af kræftområdet

  Om monitorering af kræftområdet​


   Monitoreringen har til formål at skabe et godt grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløbene for kræftområdet. Beskrivelse af pakkeforløbene kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (se link i højre side).

   Pakkeforløbene for kræftområdet dækker følgende områder: 

   • Pakkeforløb for kræftområdet, organspecifik kræfttype (herunder 32 forskellige organspecifikke pakkeforløb)
   • Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
   • Diagnostisk pakkeforløb med symptomer for alvorlig sydom

    

   I regi af Sundhedsdatastyrelsen er der udarbejdet registrerings- og monitoreringsmodeller for hver af de tre typer af pakkeforløb. Beskrivelse af disse findes på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside (se link i højre side) . Det har været obligatorisk at registrere efter disse modeller siden 1. oktober 2012.

   Data opgøres i kvartaler fra og med 4. kvartal 2012. Data offentliggøres med udgangen af den anden måned efter kvartalets afslutning, hvilket vil sige ultimo februar, maj, august og november.

   Opmærksomheden skal henledes på, at monitoreringen alene medtager perioder i sygehusregi, uanset om der i pakkeforløbsbeskrivelserne er beskrevet forløb inden kontakten til sygehus.

  Figur: Pakkeforløb for organspecifik kræfttype

  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant. dias1_udklip.gif

  Figur: Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant. dias2_udklip.gif

  Figur: Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom


  Nedenstående figur illustrerer pakkeforløbet, hvor prikkerne viser målepunkterne, der skal registreres. Hver registrering er med til at danne en forløbsperiode, hvor navnet for de enkelte perioder også fremgår af figurerne. For hver periode er der i pakkeforløbsbeskrivelserne angivet en standardforløbstid, hvor dette er skønnet relevant. dias3.gif​​

 Monitorering af kræftområdet

Vælg opgørelse
Kræftområde
Pakkeforløb
Opgørelse
Vælg region
Region
Vælg tidsperiode
År
Kvartal
Vælg rapporttype
Rapporttype