Kræftområdet - Monitorering af pakkeforløb


Sundhedsdatastyrelsen laver opgørelser, der viser om de anbefalede forløbstider for kræftområdet bliver fulgt. Formålet med opgørelserne er at følge op på, om pakkeforløbene fungerer efter hensigten og om patienter dermed får den behandling, som det er anbefalet.

Opgørelserne viser om patienter med begrundet mistanke om specifikke kræftsygdomme bliver behandlet inden for de anbefalede standardforløbstider.

Pakkeforløb på kræftområdet

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er tilrettelagt og som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene omfatter hele forløbet og beskriver nødvendige undersøgelser og behandlinger. Pakkeforløbene angiver fagligt anbefalede forløbstider for den patient, der umiddelbart har mulighed for at gennemføre forløbet.

Alle patienter med en begrundet mistanke om kræft bliver tilbudt at indgå i et pakkeforløb, som skal sikre den bedst mulige udredning og behandling. Det er forventeligt at det ikke er alle patienter, der kan gennemføre disse planlagte udrednings- og behandlingsforløb inden for de afgivne standardforløbstider, da for eksempel anden betydende sygdom kan medføre forlængede forløbstider.

​​​​​​​​Data på eSundhed.dk bygger på sygehusenes registreringer og dækker de perioder af patientforløbet, som foregår i sygehusvæsenet.

Pakkeforløbene gælder følgende områder

  • Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom, der kan være kræft
  • Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype
  • Pakkeforløb for organspecifik kræfttype​​​

Nyt

28.02.2019
Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvt 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 4. kvt 2018

28.02.2019

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 4. kvartal 2018.


Tallene kan findes her.​​​​​​​​

30.11.2018
Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 3. kvartal 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræftområdet 3. kvartal 2018

30.11.2018

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 3. kvartal 2018.


Tallene kan findes her.​​​​​​​

31.08.2018
Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvt 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2. kvt 2018

31.08.2018

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 2. kvartal 2018.


Tallene kan findes her.​​​​​​

31.05.2018
Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvt 2018

Monitorering af pakkeforløb for kræft 1. kvt 2018

31.05.2018

Monitorering af kræftområdet er blevet opdateret med tal for 1. kvartal 2018.


Tallene kan findes her.​​​​​

18.05.2018
Årsrapport for 2017 er offentliggjort

Årsrapport for 2017 er offentliggjort

18.05.2018

​Sundhedsdatastyrelsen, der blandt andet står for monitorering af kræftområdet i Danmark har offentliggjort årsrapport for 2017 på kræftområdet. 

Årsrapporten for 2017​ på kræftområdet kan findes her.​​​