Indlæggelse af nyfødte


Sundhedsdatastyrelsen opgør tal for hvor længe nyfødte børn er indlagt på sygehus i forbindelse med fødslen, samt hvor mange nyfødte, der bliver genindlagt pga. udvalgte årsager efter udskrivning fra sygehuset. Monitoreringen bygger på sygehusenes registreringer til Landspatientregisteret, og den landsdækkende monitorering fra 2007 og frem gør det muligt at følge udviklingen på området over tid.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Formålet med monitoreringen er at understøtte Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen – læs mere om anbefalingerne i linket til højre.

​Siden monitoreringen blev offentliggjort første gang i 2012, har der været foretaget løbende ændringer i monitoreringen. Formålet med ændringerne i monitoreringen har været at fokusere monitoreringen yderligere i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen, samt skabe et mere helhedsorientret billede af sygehuskontakt i perioden efter fødslen.

En detaljeret metodebeskrivelse findes via linket til højre.​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

    Information om indlæggelse af nyfødte

    Population og datagrundlag

    ​Populationen af nyfødte omfatter alle levendefødte registreret i Fødselsregisteret, født på sygehus og med kendt bopæl i Danmark. Børn, der dør inden for de første 30 dage, ekskluderes fra populationen.


    Datagrundlaget for opgørelserne er Fødselsregisteret og Landspatientregisteret. Fødselsregistret anvendes til at danne populationen af nyfødte født på sygehus, og Landspatientregistret anvendes til at beregne indlæggelsesvarighed og evt. genindlæggelser. Det Centrale Personregister anvendes til at ekskludere børn døde indenfor 30 dage efter fødslen.

    På disse sider kan du trække tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte opgjort på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet. Der er beskrevet opmærksomhedspunkter i forbindelse med læsning af opgørelserne under hver indikator.

​​

Nyheder

28.05.2018
Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

28.05.2018

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-2017 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte.

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet.  ​

Se tallene her​​

25.09.2017
Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

25.09.2017

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-1. halvår 2017 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte.

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet. ​


Se tallene her

24.04.2017
Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

24.04.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-2016 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte. 

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte.
Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet. 

Se tallene her

27.09.2016
Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Nye tal fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

27.09.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-1. halvår 2016 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte. 

På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet. 

Se tallene her

25.04.2016
Offentliggørelse af tal for 2007-2015 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

Offentliggørelse af tal for 2007-2015 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte

25.04.2016

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2007-2015 fra monitorering af indlæggelse af nyfødte På eSundhed kan der trækkes tal for indlæggelsesvarighed, udskrivningstidspunkt og genindlagte nyfødte i perioden 2007-2015.

Tallene kan opgøres på fx bopælsgeografi, fødested, genindlæggelsesårsag og moders paritet. Som noget nyt kan der også trækkes tal for kommune- og sygehus for alle år i perioden.

Se tallene her