Sundhedsaftaler - Monitorering af sammenhæng i sundhedsvæsenet


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør data, der belyser, om regioner og kommuner følger de sundhedsaftaler, de har indgået. Tallene på eSundhed.dk kan anvendes som pejlemærke for graden af sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor.

Sundhedsaftaler

Som et redskab til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praksissektor blev der indført et krav til regioner og kommuner om at udarbejde sundhedsaftaler i 2007. Den nuværende monitorering af sundhedsaftalerne for 2015-2018 indeholder indikatorer vedrørende forebyggelse, behandling og pleje, genoptræning og rehabilitering. Den tidligere monitorering af sundhedsaftaler for 2011-2014 indeholder indikatorer vedrørende indlæggelses- og udskrivningsforløb, forebyggelse og sundhedsfremme, samt indsatsen for mennesker med sindslidelser.

​​​​​​

Nyt

06.09.2018
Monitorering af sundhedsaftalerne 2017 tal

Monitorering af sundhedsaftalerne 2017 tal

06.09.2018

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2017 fra monitorering af sundhedsaftale​rne indgået af kommuner og regioner.

​​

Se tallene her​.​​

23.06.2017
Monitorering af sundhedsaftalerne 2016 tal

Monitorering af sundhedsaftalerne 2016 tal

23.06.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2016 fra monitorering af sundhedsaftale​rne indgået af kommuner og regioner.

​​

Se tallene her​.​

29.04.2016
Nye tal for 2009-2015 fra monitorering af sundhedsaftalerne

Nye tal for 2009-2015 fra monitorering af sundhedsaftalerne

29.04.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2009-2015 fra monitorering af sundhedsaftale​rne indgået af kommuner og regioner.

​​

Se tallene her​.​