Synlige resultater - Indblik i sundhedsvæsenets resultater


For at skabe et overblik over sundhedsvæsenets resultater og give et fingerpeg om forbedringspotentialer i sundhedsvæsenet laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser over resultater i sundhedsvæsenet.

Opgørelserne bliver opgjort på eSundhed.dk og giver mulighed for at sammenligne på tværs af regioner og kommuner.

Opgørelser af resultater i sundhedsvæsenet

KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet er enige om en række indikatorer, som har til formål at belyse sundhedsvæsenets resultater, bl.a. i forhold til kvalitet, effektivitet, patientinddragelse og ventetider. Derudover medvirker en række af indikatorerne til at belyse den sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Indikatorerne dækker aktuelt følgende områder:

  • Folkesundhed
  • Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuse
  • Patientsikkerhed
  • Kvalitet i sundhedsvæsenet
  • Patienttilfredshed
  • Ventetider
  • Sammenhæng for patienten
  • Et effektivt sundhedsvæsen
  • Udgifter pr. borger​

Ambitionen med indikatorerne er ikke at give en komplet beskrivelse af kvaliteten, effektiviteten mv. i alle dele af sundhedsvæsenet. Men data kan give et fingerpeg om forbedringspotentialer. I nogle tilfælde kan regionale og kommunale forskellene dog skyldes andre forhold, f.eks. sociale forskelle eller forskelle i patienters sygelighed.

Nyt

23.06.2017
Sundhedsvæsenets resultater 2016 tal

Sundhedsvæsenets resultater 2016 tal

23.06.2017

​Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for2016 fra sundhedsvæsenets resultater.

​​

Se tallene her​.​

29.04.2016
Nye tal for 2009-2015 fra sundhedsvæsenets resultater

Nye tal for 2009-2015 fra sundhedsvæsenets resultater

29.04.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag tal for 2009-2015 fra sundhedsvæsenets resultater.

​​

Se tallene her​.​

05.05.2015
Nye tal for synlige resultater

Nye tal for synlige resultater

05.05.2015

Nye tal for synlige resultater

Der er kommet nye tal for synlige resultater. Tallene findes her.

23.05.2014
Se sundhedsvæsenets resultater

Se sundhedsvæsenets resultater

23.05.2014

Som led i regeringens plan om at skabe større synlighed om resultaterne i det danske sundhedsvæsen er den første årlige opgørelse over sundhedsvæsenets resultater nu offentliggjort.

Med økonomiaftalen for 2014 aftalte regeringen med Danske Regioner og KL, at der skal være større synlighed om resultaterne i det danske sundhedsvæsen. Udover at følge udviklingen på landsplan er det også muligt at sammenligne resultaterne på tværs af de 5 regioner og 98 kommuner, der har ansvaret for at levere sundhedsydelser til danskerne.

Se tallene her på eSundhed.dk, hvor du selv kan trække grafer, kort og tabeller.

Se rapporten på Minis​​teriet For Sundhed og Forebyggelses hjemmeside

​