Tvang i psykiatrien - Monitorering af mål for tvangsanvendelse


Sundhedsdatastyrelsen offentliggør en række indikatorer for nedbringelse af tvang i psykiatrien på eSundhed.dk.

Indikatorerne giver mulighed for at følge udviklingen over tid, samt om måltallene på området nås.

Indikatorer for nedbringelse af tvang i psykiatrien

En monitoreringsgruppe under ’Task Force for Psykiatriområdet’ har udarbejdet indikatorerne, der består af udvalgte opgørelser vedrørende udvikling og anvendelse af tvang. Indikatorerne er opgjort i en årlig opgørelse med baselines og milepæle.

I den årlige offentliggørelse er fokus er på udviklingen i forhold til baseline, der er et gennemsnit af årene 2011-2013, frem mod målet om reduktion i år 2020.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sundhedsstyrelsen publicerer sammen med det årlige indikatorsæt en kommentering af udviklingen i indikatorerne. Her har monitoreringsgruppen kommenteret på validitet, metode og relevans. Kommentarerne kan ses via linket til højre på siden. ​

Nyt

29.04.2019
Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

29.04.2019

​Opgørelse af indikatorer og milepæle for nedbringelse af tvang i psykiatrien er opdateret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​​​

26.10.2018
Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

26.10.2018

Opgørelse af indikatorer og milepæle for nedbringelse af tvang i psykiatrien er opdateret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​​​

11.06.2018
Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

Opdaterede opgørelser for monitorering af mål for tvangsanvendelse

11.06.2018

​Opgørelse af indikatorer og milepæle for nedbringelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​​

25.10.2017
Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

25.10.2017

​​Opgørelse af anvendelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​​

01.05.2017
Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

Opdaterede tal for anvendelse af tvang i psykiatrien

01.05.2017

​Opgørelse af anvendelse af tvang i psykiatrien er opdareret.

Det er muligt at se tallene her.​​​