TABEL MED ÅRLIGE INDIKATORER, BASELINE OG MILEPÆL


Her kan du se en tabel med årlige indikatorer, baseline og milepæl for nedbringelse af tvang i psykiatrien.

Indikatorerne i tabellen er nummererede og præsenteres tematisk efter tvangstype. Det er muligt at filtrere på denne tematiske inddeling samt region og milepæl. Se dokumentation for indikatorer i højre side.

Baseline er et gennemsnit af den årlige tvang i årene 2011-2013. Baseline anvendes som et stabilt udgangspunkt for monitoreringen af nedbringelsen af tvang frem mod målet om reduktion i år 2020.

Til udvalgte indikatorer er enten knyttet milepæle om halvering eller reduktion - se overblikket i højre side. Resten er indikatorerne følges, men er ikke målsatte.

Se Sundhedsstyrelsens kommentering af tallene for en faglig gennemgang af udviklingen i indikatorerne.

​​​​​Der kan forekomme mindre ændringer i data i forhold til tidligere opgørelser. ​

Dette skyldes overgangen til SEI 2 i januar 2019, hvor der udelukkende udstilles data med valid indberetningsstatus, samt en igangværende migrering af data fra SEI 1 til SEI 2.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​DOKUMENTATION​
Dokume​nta​tion for indikatorerne ​​​​​​​​​

​​​​​​​​MILEPÆLE
Overblik over indikatorer med milepæle​​​​​​​

​KOMMENTERING
Link til Sundhedsstyrelsens komme​ntering af indikatorer​​ne ​​​​​​​​​

​DATAVERSION
TIP: 11.03.​2019
LPR: 10.03.201​​​​​​​​​​​9

 Tabel med årlige indikatorer

Tvangstype
Region
Milepæl
Opgørelsesperiode