HAIBA – Infektioner erhvervet på sygehuse


HAIBA, Hospital-Acquired Infections databasen, er et værktøj til automatisk overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse.
 
HAIBA omfatter fem infektionstyper: 1) bakteriæmi (bakterier i blodet), 2) urinvejsinfektioner, 3) tarminfektioner med Clostridium difficile 4) dybe infektioner efter planlagt (elektiv) total hoftealloplastik (kunstig hofte) og 5) dybe infektioner efter planlagt knæalloplastik (kunstig knæ). Klassifikation af infektionerne sker automatisk ud fra oplysningerne i Landspatientregisteret (LPR) og den danske Mikrobiologidatabase (MiBa), og er baseret på bestemte case-definitioner, der kan afvige fra en individuel klinisk vurdering.

Såfremt overvågningsdata bliver brugt aktivt til at forbedre den daglige praksis i sundhedsvæsenet, kan overvågning bidrage til at nedbringe forekomsten af sygehuserhvervede infektioner.

Sundheds- og Ældreministeriet har inkluderet data for bakteriæmi og Clostridium difficile fra HAIBA som indikatorer i De nationale mål for sundhedsvæsenet, under mål 3 - forbedret overlevelse og patientsikkerhed.

HAIBA er under revision og tilretning. De daglige opdateringer blev lukket d. 1. februar 2019, og der sendes ingen data til regionale servere. Data fra d. 1. januar 2014 indtil d. 1. februar 2019 er dog stadig tilgængelige her på eSundhed.dk.
Der er forskellige udfordringer, som skal løses, inden HAIBA kan sættes i drift igen. Målet er at lancere den reviderede HAIBA til efterår 2019. Vi beklager den forstyrrelse, det giver i det infektionshygiejniske arbejde.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læs mere om HAIBA og revideringen her.

Nyt

01.02.2019
HAIBA bliver ikke opdateret fra d. 1. februar 2019

HAIBA bliver ikke opdateret fra d. 1. februar 2019

01.02.2019

​I forbindelse med introduktionen af en ny datamodel for LPR bliver HAIBA ikke opdateret fra d. 1. februar 2019. HAIBA bliver sat i almindelig drift igen, når vi har vurderet, at data fra LPR er integreret i HAIBA med en tilfredsstillende kvalitet, forhåbentligt senere i foråret 2019.​

06.06.2018
Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

Forbedret håndtering af prøvesvar for urindyrkninger

06.06.2018

​Case definitionen for urinvejsinfektioner er blevet forbedret ved implementering af en mere dynamisk måde at håndtere fritekst på. Denne ændring er blevet valideret og har ikke påvirket tallene i HAIBA væsentligt. Forbedringen betyder, at HAIBA i fremtiden bedre kan håndtere ændringer i mikrobiologiske prøvesvar. ​

20.02.2018
Oplysning vedr. HAIBA data for Region Sjælland

Oplysning vedr. HAIBA data for Region Sjælland

20.02.2018

​Oplysning vedr. HAIBA data for Region Sjælland:  

  • Som følge af en nedgang i antallet af prøver taget i perioden november til februar har antallet af registrerede sygehuserhvervede infektioner været lavere end normalt i Region Sjælland.
  • Yderligere har HAIBAs data for Region Sjælland for Clostridium difficile-infektioner været mangelfulde grundet en ændring i kodningen. Algoritmen er blevet korrigeret og registreringen af Clostridium difficile-infektioner er tilbage på normalt niveau.​

07.02.2018
HAIBA data bliver igen opdateret

HAIBA data bliver igen opdateret

07.02.2018

​​De tekniske problemer er løst. og HAIBA bliver igen opdateret.​

​​