Sundhedskvalitet på eSundhed.dk

Sundhedskvalitet dækker over en række opgørelser over forskellige sundhedsydelser, som kan bruges til at vurdere, hvor god en undersøgelse eller behandling er på det enkelte sygehus.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dit valg af sygehus bør ikke alene baseres på tallene på eSundhed.dk, da der kan være individuelle forhold, der gør sig gældende for den enkelte patient, som ikke afspejles i den statistiske data, men kræver en sundhedsfaglig vurdering. Patienter og pårørende opfordres derfor altid til at henvende sig til en sundhedsfaglig person (egen læge, patientvejleder eller sygehuspersonale) for at få hjælp til at træffe det rigtige valg af sygehus i den konkrete situation. ​​

Nyt

28.03.2019
Erfarede ventetider er opdaterede

Erfarede ventetider er opdaterede

28.03.2019

Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdaterede til og med januar 2019.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. ​​

28.02.2019
Erfarede ventetider er opdateret

Erfarede ventetider er opdateret

28.02.2019

​Tallene for erfarede ventetider for både operationer og psykiatri er nu opdateret til og med december 2015.

Tal for ventetider for operationer findes her.

Tal for ventetider for psykiatri findes her. 


01.02.2019
HAIBA bliver ikke opdateret fra d. 1. februar 2019

HAIBA bliver ikke opdateret fra d. 1. februar 2019

01.02.2019

​I forbindelse med introduktionen af en ny datamodel for LPR bliver HAIBA ikke opdateret fra d. 1. februar 2019. HAIBA bliver sat i almindelig drift igen, når vi har vurderet, at data fra LPR er integreret i HAIBA med en tilfredsstillende kvalitet, forhåbentligt senere i foråret 2019.​