Den Nationale Børnedatabase - Tal for børns sundhed


Den Nationale Børnedatabase indeholder tal for varighed af amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet og forekomst af overvægt.

Den Nationale Børnedatabase

Alle danske forældre bliver tilbudt forebyggende helbreds- og funktionsundersøgelser af deres børn. I barnets første leveår foretages undersøgelserne af sundhedsplejersker i eget hjem. Når barnet er i den undervisningspligtige alder foretages de fleste undersøgelser, bl.a. de lovbestemte ind- og udskolingsundersøgelser, i skolen af sundhedsplejersker eller kommunalt ansatte læger.

Data fra disse undersøgelser samles i Den Nationale Børnedatabase. Dette giver mulighed for at lave landsdækkende opgørelser over varighed af amning, udsættelse for tobaksrøg i hjemmet, og forekomst af overvægt.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

18.12.2018
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

18.12.2018

​De nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase er blevet offentliggjort. 

Du kan se opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase her.

20.12.2017
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

20.12.2017

​De nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase er blevet offentliggjort. 

Du kan se opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase her.​

29.06.2017
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

29.06.2017

​​De nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase er blevet offentliggjort. 

Du kan se opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase her.

20.12.2016
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

20.12.2016

​Den 20. december 2016 er de nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase blevet offentliggjort. Opgørelserne indeholder ny årgang vedr. varighed af amning.

Nye årgange for målinger foretaget i indskoling, mellemskolen og udskoling, samt ny årgang for udsættelse for tobaksrøg offentliggøres medio 2017.

 Opgørelserne vedrørende amning for børn født i 2014 og 2015 indeholder ikke tal fra Københavns Kommune, men det er målsætningen, at de vil være med ved næste opdatering ultimo 2017.​

Opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase findes her.

28.06.2016
Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

Opdaterede opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase

28.06.2016

Den 28. juni 2016 er de nyeste opgørelser fra Den Nationale Børnedatabase blevet offentliggjort. Opgørelserne indeholder nye årgange for målinger foretaget i indskoling, mellemtrin og udskoling, samt ny årgang for udsættelse for tobaksrøg. Ny årgang vedr. varighed af amning offentliggøres til december 2016.

 Opgørelserne vedrørende amning for børn født i 2014 indeholder ikke tal fra Københavns Kommune, men det er målsætningen, at de vil være med ved næste opdatering i december 2016.

Opgørelserne fra Den Nationale Børnedatabase findes her.