Genoptræning - Genoptræning i Danmark


På baggrund af data fra Landspatientregisteret og kommunernes indberetninger opgør Sundhedsdatastyrelsen antallet af genoptræningsplaner og genoptræningsydelser på genoptræningsområdet. Tallene giver blandt andet mulighed for at se opgørelser for genoptræningsydelser i kommunerne og på sygehusene.

Genoptræningsdata

Tallene er opgjort siden 2007 og kan opdeles efter en række baggrundsvariable, bl.a. bopæl, aktionsdiagnose og forudgående operation.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

30.04.2019
Nye tal for genoptræningsområdet

Nye tal for genoptræningsområdet

30.04.2019

​Data for opgørelser på genoptræningsområ​det er opdateret med tal for 2018. ​

​​​Tallene kan findes her.​​​​

03.04.2018
Nye tal for genoptræningsområdet

Nye tal for genoptræningsområdet

03.04.2018

​Data for opgørelser på genoptræningsområ​det er opdateret med tal for 2017. ​

​​​Tallene kan findes her.​​​

26.06.2017
Nye tal for genoptræningsområdet

Nye tal for genoptræningsområdet

26.06.2017

​Data for opgørelser på genoptræningsområ​det er opdateret med tal for 1. kvt. 2017 ​

​​​Tallene kan findes her.​

31.01.2017
Nye tal for genoptræningsområdet

Nye tal for genoptræningsområdet

31.01.2017

​Data for opgørelser på genoptræningsområ​det er opdateret med tal for 3. og 4. kvt. 2016 ​

​​​Tallene kan findes her.​

31.10.2016
Nye tal for genoptæningsområdet

Nye tal for genoptæningsområdet

31.10.2016

​Data for opgørelser på genoptræningsområ​det er opdateret med tal for 2. kvt. 2016 ​

​​​Tallene kan findes her.​