Landspatientregisteret - Borgernes kontakter til sygehusene


Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk som fx viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Data her er kun somatiske kontakter.

LPR Avanceret indeholder mere detaljerede oplysninger om aktivitet og operationer på diagnoseniveau.

Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyt

04.04.2019
Opdaterede data for Landspatientregisteret

Opdaterede data for Landspatientregisteret

04.04.2019

​Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark.

Opgørelser over operationer, aktivitet på diagnoseniveau og diagnsegrupper, radiologiske ydelser samt ​indlæggelser med forgiftninger og selvmord er nu opdaterede med data for 2018. ​

Du finder rapporter og muligheden for selv at lave avancerede udtræk her​​​​​

26.06.2018
Opdaterede data for Landspatientregisteret

Opdaterede data for Landspatientregisteret

26.06.2018

​Landspatientregisteret (LPR) indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark.

Opgørelser over operationer, aktivitet på diagnoseniveau og diagnsegrupper, radiologiske ydelser samt ​indlæggelser med forgiftninger og selvmord er nu opdaterede med data for 2017. ​

Du finder rapporter og muligheden for selv at lave avancerede udtræk her​​​​​

27.09.2017
Opdaterede data for Landspatientregisteret

Opdaterede data for Landspatientregisteret

27.09.2017

​​​Rapporter over operationer samt aktivitet på diagnoseniveau og diagnsegrupper er nu opdaterede med data for 2016.

Du finder rapporterne her​​​

15.09.2017
Opdaterede data i LPR Avanceret

Opdaterede data i LPR Avanceret

15.09.2017

​Data i LPR Avanceret er nu opdateret med tal for 2016.

Du finder LPR Avanceret her​

14.07.2017
Data for forgiftninger og selvmord er opdaterede

Data for forgiftninger og selvmord er opdaterede

14.07.2017

​Tal over indlæggelser med forgiftninger og selvmordsforsøg ved somatiske sygehuse er opdaterede med data fra 2016. Se tallene her.​​​​