Plastikoperationer


Sundhedsdatastyrelsen viser tal for udvalgte plastikoperationer i privat og offentligt regi på eSundhed.dk.

Udvalgte plastikoperationer

Opgørelserne omfatter aktivitet på offentlige og private sygehuse, samt aktivitet i speciallægepraksis (sygesikring), kilderne hertil er henholdsvist Landspatientregisteret og Sygesikringsregisteret. Opgørelserne for ikke offentligt betalte operationer skal ses som minimumstal, idet der forekommer en vis underrapportering af patient- og forsikringsbetalt aktivitet på private sygehuse, der dog syntes at være mindsket de seneste år.

​​​​​​​

Nyt

26.06.2018
Data for plastikoperationer er opdaterede

Data for plastikoperationer er opdaterede

26.06.2018

​​Opgørelser over plastikoperationer på offentlige og private sygehuse samt aktivitet i speciallægepraksis er opdaterede med data fra 2017. Se tallene her.​​​​​

14.07.2017
Data for plastikoperationer er opdaterede

Data for plastikoperationer er opdaterede

14.07.2017

​Opgørelser over plastikoperationer op offentlige og private sygehuse samt aktivitet i speciallægepraksis er opdaterede med data fra 2016. Se tallene her.​​​​

23.12.2015
Nyt område: Plastikoperationer

Nyt område: Plastikoperationer

23.12.2015

​​Tal for udvalgte plastikoperationer i privat og offentligt regi er nu tilgængelige på eSundhed.dk.