Fødsler og fødte - Fødselsregisteret


I Det Medicinske Fødselsregister samler Sundhedsdatastyrelsen oplysninger om fødsler og fødte i Danmark. Under ’Historisk fødselsregister’ og 'Avanceret' er det muligt danne udtræk af informationer for fødsler og fødte i hhv. perioden 1973-1996 og fra 1997 og frem.

Fødselsregisteret

Det Medicinske Fødselsregister (MFR) indeholder oplysninger om fødsler foregået i Danmark fra 1973 til i dag. Data er opdelt i en historisk del og en aktuel del. Den historiske del dækker perioden 1973-1996, og er baseret på blanketindberetninger. Den aktuelle del dækker perioden fra 1997 og frem, og er baseret på data fra Det Centrale Personregister (CPR), Landspatientregisteret (LPR) og blanketindberetninger for hjemmefødte og dødfødte.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Nyheder

27.06.2018
Opdaterede data for fødsler og fødte

Opdaterede data for fødsler og fødte

27.06.2018

​​Data fra Fødselsregisteret er nu opdateret med tal for 2017.

Du finder data om fødsler og fødte fra 1997-2017​​​ her​

21.12.2017
Nye udtræksmuligheder for Fødselsregisteret

Nye udtræksmuligheder for Fødselsregisteret

21.12.2017

​​

Udtræksmodulet for Fødselsregisteret er nu udvidet med parametre for Robson grupper og asfyksi hos barn. For igangsættelser er der tilføjet et ekstra niveau, så d​isse nu kan fordel​​es på, om der i forbindelse med fødslen har været vandafgang uden regelmæssige veer (PROM/PPROM). Dertil ​er fejlen omkring underestimering af epidural blokader rettet. ​

Du finder udtræksmodulet for Fødselsregisteret (MFR-kuben) her.

15.09.2017
Opdaterede data for fødsler og fødte

Opdaterede data for fødsler og fødte

15.09.2017

​Data fra Fødselsregisteret er nu opdateret med tal for 2016.

Du finder data om fødsler og fødte fra 1997-2016 her​

16.02.2016
Avancerede udtræksmuligheder fra Fødselsregistret

Avancerede udtræksmuligheder fra Fødselsregistret

16.02.2016

Det er nu muligt på eSundhed.dk at lave avancerede udtræk fra Det Medicinske Fødselsregister. Udtrækkene kan bl.a. opdeles på komplikationer, sygehuse, barn samt oplysninger om moderen for fødsler fra 1997 og hvor moderen har bopæl i danmark på fødselstidspunktet. ​

Du kan lave udtræk her.