Fedmeoperationer


Ud fra data i Landspatientregisteret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser over fordelingen af fedmeoperationer fordelt på operationstype, bopælsregion, behandlerregion, operationssted (offentligt eller privat finansieret), køn, aldersgruppe og årstal.

Opgørelser over fedmeoperationer

Sundhedsdatastyrelsens opgørelser over fedmeoperationer giver et overblik over udviklingen i aktiviteten på de offentlige og private sygehuse i Danmark fra 2009 til 2018. Tallene bliver opgjort årligt.


​​​​​​​​​​​​

Nyt

30.04.2019
Opdaterede opgørelser for fedmeoperationer

Opdaterede opgørelser for fedmeoperationer

30.04.2019

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør opgørelser over fedmeoperationer på offentlige og private sygehuse i Danmark. ​
 Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​

26.04.2018
Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

26.04.2018

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør opgørelser over fedmeoperationer på offentlige og private sygehuse i Danmark. ​
 Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​

19.04.2017
Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

Opdaterede opgørelser over fedmeoperationer

19.04.2017

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør opgørelser over fedmeoperationer på offentlige og private sygehuse i Danmark. ​
 Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​

20.12.2016
Opdaterede opgørelse over fedmeoperationer

Opdaterede opgørelse over fedmeoperationer

20.12.2016

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør opgørelser over fedmeoperationer på offentlige og private sygehuse i Danmark. ​
 Du kan finde de nyeste opgørelser her​.​