Tvang i psykiatrien - Tal for tvangsanvendelse


Registeret Over Tvang I Psykiatrien indeholder data om anvendelsen af de forskellige typer af frihedsberøvelse, tvangsmedicinering m.m., der anvendes i psykiatrien.

Tvang i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør data fra registeret på eSundhed.dk, så det er muligt at følge anvendelsen af tvang i psykiatrien.

Der arbejdes på at reducere anvendelse af tvang i psykiatrien, samt sikre høj kvalitet i patientbehandlingen, også når tvang anvendes. Se også link til indikatorer og måltal for nedbringelse af tvang til højre.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Opgørelsen viser tvang over for antal personer samt antal tvangsforanstaltninger fordelt på region og speciale:

  1. Frihedsberøvelser i form af: tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og tvangstilbageførsel til en afdeling. 
  2. Tvangsbehandlinger i form af: medicinering, elektrochok, ernæring, behandling af legemlig lidelse og tvangsmedicinering som følge af beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning 
  3. Fikseringer og fysiske magtanvendelser i form af: Bæltefiksering, fiksering med remme, fiksering med handsker, fastholden, aflåsning af afdelingens yderdør, indgivelse af beroligende medicin og personlig skærmni​ng af over 24 timers varighed. 
  4. Beskyttelsesforanstaltninger i form af: stofbælte eller lignende, personlige alarm og pejlesystemer, særlige dørlåse og anden beskyttelse. 
  5. Indgåede udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i form af: udskrivningsaftale og koordinationsplaner.

Nyt

29.04.2019
Årlig opgørelse over tal for tvang i psykiatrien

Årlig opgørelse over tal for tvang i psykiatrien

29.04.2019

Den årlige opgørelse over anvendelsen af tvang i psykiatrien  er opdateret med tal for 2018. Se tallene her.​

08.05.2015
Tal for årlig opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien

Tal for årlig opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien

08.05.2015

Tal for årlig opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien

Der er kommet til tal for den årlige opgørelse over anvendelsen af tvang i psykiatrien på eSundhed. Se tallene her.