Årlig opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien


Se her tal over antal påbegyndte tvangsforanstaltninger og antal berørte personer fra år 2004 og frem fordelt på region, speciale og tvangstype:

Frihedsberøvelser
Tvangsbehandlinger
Fiksering og fysisk magtanvendelse
Beskyttelsesforanstaltninger
Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

Der kan forekomme mindre ændringer i data i forhold til tidligere opgørelser. Dette skyldes overgangen til SEI 2 i januar 2019 samt en igangværende migrering af data fra SEI 1 til SEI 2.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Dataversion

TIP: 24.04.2019

 Tvang i psykiatrien

Vælg indikator
Indikator
Vælg tvangstype
Skema
Tvangstype
Vælg område
Inddeling
Region og speciale
Vælg periode
År